Menu

25% tillbaka vid köp av ny elcykel!

Merida_se_Elcykelpremie_1200x600px

Regeringens nya bidrag gäller från och med idag

Nu har regeringen släppt Sveriges budget för 2018 och ett av de stora nyheterna på miljö och transportsidan blir en satsning på Elcykel. Totalt satsar regeringen 350 miljoner kronor under 2018 till det nya bidraget som skall ge fler elcyklister och fler som väljer bort bilen. Från och med idag införs en premie för elcyklar som innebär att konsumenter ges 25% tillbaka vid köp av elcykel, dock max 10 000 kronor.  Premien på elcykel gäller dock retroaktivt så det är efter årsskiftet som utbetalningarna av premien börjar ske, men från och med 20 september då budgeten presenteras börjar förslaget att gälla. Så du som går i elcykel-tankar kan därför köpa din cykel idag och få 25% tillbaka på din Merida elcykel efter årsskiftet.

Elcykelbidraget är en del av vad regeringen beskriver som den största satsningen på klimat och miljö någonsin. Redan 2018 vill regeringen satsa 5 miljarder kronor på miljö- och klimatarbetet i Sverige och internationellt för att minska utsläppen och skapa jobb och utveckling i Sverige. Förutom de 350 miljoner som är avsatta för 2018 beräknas samma summa sättas undan för premier under 2019 och 2020. Alltså en subventionering av elcyklar med 750 miljoner under en 3-års period. Regeringen skriver i övervägandet till budgeten att: ”Trafiksituationen är trängd på många håll i landet med dålig luft och konkurrens om markutnyttjande som följd. Cykling ger minskade utsläpp, positiva hälsoeffekter, minskad trängsel samt ökade möjligheter att planera hållbara och levande städer. För att fler privatpersoner ska få tillgång till elcykel, elmoped m.m. och använda dessa i pendling till arbete eller fritidsresor föreslår regeringen en premie.”

Exakt hur återbäringen skall ges och hur de tekniska detaljerna för utbetalning skall ske är ännu inte helt färdigt. –” men det är något vi arbetar på och som är mycket angeläget att få på plats” säger Carl Martin Vikingsson, pressekreterare hos klimatminister Isabella Lövin, när vi på Merida pratar med honom. Han är övertygad om att utformningen skall vara på plats inom kort och att det då skall vara helt klarlagt hur de som köpt elcykel skall göra för att få tillbaka de utlovade pengarna.

Carl Martin Vikingsson återkommer sedan i ett svar att Regeringen kommer att besluta om en bidragsförordning när budgetpropositionen har beslutats av riksdagen. Planeringen är att bidragsförordningen ska träda i kraft den 1 januari 2018 men det kan ta en bit in på våren innan man kan räkna med att få en premie utbetald. Detaljerad information om bidraget kommer att finnas närmare årsskiftet. I förordningen kommer det att finnas bestämmelser om bl.a. bidragets storlek och hur man ska ansöka.  Regeringen arbetar nu enligt inriktningen att:

Premien riktas till privatpersoner som fyllt 18 år och som köper en elcykel. Rena hobby- eller leksaksfordon ska inte kunna komma i fråga för premien, en begränsning till en premie per person kommer också att gälla. Bidraget ska motsvara 25 procent av inköpspriset inklusive moms. men att det ska finnas ett maxbelopp för att bidraget ska få en bred spridning. Maxbeloppet bör ligga på runt 10 000 kronor. Bidraget ska gälla retroaktivt från och med den 20 september 2017. Det är därför viktigt att du som har köpt en elcykel från och med detta datum sparar ditt kvitto om du vill ansöka om bidraget. På kvittot måste det fordon som du tänker söka en premie för att kunna identifieras, till exempel med ett ramnummer, registreringsnummer eller annat ID-nummer. Det är sedan Naturvårdsverket ska ansvara för utbetalningen av bidraget.

Helt klart är dock att det blivit ännu mer fördelaktigt att köpa sig en Merida eller E-Green elcykel. Nu kan du få skönare cykelupplevelser samt påverka hälsa och miljö till en ännu lägre kostnad.

Så fungerar premien
  • Bidraget ska motsvara 25 procent av inköpspriset inklusive moms.
  • Maxbeloppet är 10 000 kronor.
  • Bidraget gäller retroaktivt från och med den 20 september 2017
  • Förordningen träder i kraft 1 januari 2018, och omfattar elfordon som säljs från 20 september 2017. Därför är det viktigt att spara kvitto. Men det kan ta en bit in på våren innan man kan räkna med att få en premie utbetald.
  • På kvittot måste det fordon som du tänker söka en premie för att kunna identifieras, till exempel med ett ramnummer, registreringsnummer eller annat ID-nummer
  • Det är sedan Naturvårdsverket ska ansvara för utbetalningen av bidraget
Webshop