Personalcykel

Bli en attraktivare arbetsgivare samtidigt som du ökar produktiviteten och bidrar till en bättre miljö.

Personalcyklar till just ert företags anställda.

Nu kan Merida Sverige AB erbjuda personalcyklar till de anställda på just ert företag.

Att kunna erbjuda sina anställda personalcyklar gör inte bara företaget mer attraktivt att arbeta för, det kan även öka produktiviteten då de anställda får dagens välgörande motion till och från arbetet. Sedan skadar det ju inte att sjuktalen går ner och ökade cykeltransporter bidrar till en bättre miljö.

Personalcykel är förmånligt för både den anställde och företaget. Den anställda får möjlighet att dra kostnaden på bruttolönen och det är helt kostnadsneutralt för företaget. Avtalet läggs smidigt upp via ett leasingavtal.

Tre enkla steg så är vi där:

Besluta

Företaget beslutar om personalcyklar till de anställda och kontaktar Merida

Beställa

Företagets anställda går in på Meridastore.se och beställer sin cykel.

Hämta

Den anställde hämtar ut cykeln monterad och klar i överenskommen butik

Frågor och svar om personalcykel:

Frågor och svar om personalcykel

Vad är en Personal /förmånscykel?
En förmånscykel är när ett företag köper, leasar eller hyr en cykel som en anställd sedan får nyttja fritt. För
nyttjanderätten ska man enligt Skatteverkets riktlinjer beräkna ett förmånsvärde som läggs på ovanpå den
anställdes skattegrundande lön.

Vad är en tjänstecykel?
En tjänstecykel är en cykel som köps in av företag för att användas i tjänsten dvs nyttjas av företagets anställda
eller kunder och inte för privat bruk. Här påläggs inget förmånsvärde.

Vad innebär bruttolönejustering?
Bruttolönejustering används ofta när man erbjuder en anställd en förmån men önskar att det ska vara kostnadsneutralt för
företaget, dvs. den anställdes bruttolön minskas med kostnaden för förmånen.

Vad innebär nettolönadrag?
Nettolöneavdrag är ett avdrag på lön efter skatt och påverkar inte den anställdes bruttolön. Nettolöneavdrag påverkar inte den
anställdes pensions- eller sjukpenningsgrundande lön.

Vilket pris kan den anställde köpa loss cykeln för efter avslutad avtalsperiod, restvärde enligt finansbolaget eller

marknadspriset?
Reglerna enligt skatteverket är att det är marknadsvärdet som gäller. Säljs cykeln till ett restvärdet som ev.
understiger marknadsvärdet skall överskjutande belopp förmånsbeskattas.

När avtalstiden är slut måste företaget köpa ut cyklarna till restvärdet?
Företaget förbinder sig genom avtalet att köpa ut cyklarna till restvärde men kan hänvisa restvärdet till annan part.

Går det att höja månadsbeloppet så att det inte finns något restvärde kvar?
Nej vid leasing ska det finnas ett restvärde vid avtalstidens slut.

Finns det ett alternativ att lämna cyklarna i retur efter avtalstid?
Nej enligt leasingavtalet finns det ingen möjlighet att lämna cyklarna i retur.

Om en anställd slutar, kan man bryta avtalet? Generellt går det att avbryta avtalet i förtid?
Som med alla lån så skall ju återbetalning ske, dock går det att förtidslösa. Företaget kan även överlåta avtalet/cykeln på annan part.

Är momsen på leasingkostnaden för cykeln avdragsgill för arbetsgivaren?
Om cykeln används i tjänsten är det fullt avdrag för momsen, används cykeln enbart privat medges inget avdrag för moms.
Används cykeln både i tjänsten och privat skall en uppskattning ske av hur stor del tjänsteanvändningen är och moms
kan dras för den delen. En fråga som avgörs av arbetsgivaren.

Finns det beloppsbegränsningar på inköpspriset, då det är stor prisskillnad på olika cykelmodeller?
Merida har många olika modeller av cyklar i olika prisklasser. Arbetsgivare kan ha olika policys kring inköpsprisnivå per cykel. Både leasingavgift och förmånsbelopp baseras på inköpspris. Individuell frihet i val av cykel är något som ökar motivationen och viljan att cykla och där med ökar hälsa och välbefinnande. Både förmånstagare och förmånsgivare är ju dessutom med och betalar för förmånen.

Steg för steg: Beställning av Personalcykel via Merida Sverige

1. Intresseanmälan till oss på Merida Sverige, info om Personalcykel finns på www.merida.se/formanscykel eller
skickas enligt önskemål. Presentation av cyklar, upplägg och regelverk för förmånscykel samt förmånsberäkningar.
Kontaktperson: Erik Vikengren

2. Företaget presenterar möjligheten till personal/förmånscykel för sina anställda. Ramar för prisnivå och urval
avgörs av företaget gentemot de anställda.

3. Företaget återkopplar till Merida Sverige om beställning samt val av utlämningsbutik görs gemensamt. En
kreditprövning görs hos vår finansiella samarbetspartner DNB finans. DNB finans erbjuder finansieringsavtal med
sedvanliga villkor för leasing, finns även möjlighet att lägga till försäkring i avtalet. Efter godkännande är dags
att lägga beställning på cykel.

4. Beställning av cykel på www.meridastore.se, företaget erhåller en unik ”förmånskod” som ska anges i varukorgen
vid beställning. Förmånskoden innebär att det är en beställning för ett leasingavtal och inte ett konsumentköp.
Beställning sker under en avtalad tidsbegränsad period. Hjälp med modellval och storlekar etc. ges via kontakt
med Erik Vikengren alt. livechat.

5. När tidsfristen för beställningen gått ut skickas en samlad orderbekräftelse till företaget över beställda varor samt
en tillhörande lista med vad resp. anställd har beställt. Vid önskemål kan även en förmånsberäkning bifogas. Efter
accept av orderbekräftelsen tecknas ett leasingavtal mellan företaget och DNB finans enligt sedvanliga villkor för
leasing.

6. Leverans av cykel i vald butik. Företag kontaktas av vald butik när det är dags för leverans av monterade och
justerade cyklar. Butiken blir den anställdes motpart vid ev. frågor kring cykeln och hjälp med service och
inställningar.

7. När samtliga cyklar är utlevererade, skickas ett leveransgodkännande till DNB finans och leasingavtalet är nu
aktiverat mot företaget.

8. Service. Det finns möjlighet att teckna serviceavtal med vald butik.

9. Vid avtalstidens slut vanligtvis efter 36 månader, skall cyklarna/leasingobjekten köpas ut till restvärde av företaget som nu blir ägare till cyklarna. Företaget kan välja att låta de anställda köpa ut cyklarna alt. fortsätta att nyttja dem med ett förmånsvärde. Väljer företaget att låta de anställda köpa ut cykeln skall ett marknadsvärde beaktas.

Ex. Beräkning Cykelförmån

personalcykel

Exempel beräkning nettoeffekt för den anställde:

Företaget väljer att leasa exempelcykeln ovan (pris 12 999 kr inkl moms) i 36 mån á 262 kr/mån via Merida Sverige och vår samarbetspartner för leasing.

 • Bruttolönejustering, (leasingkostn. 262 kr + arb.avg 69 kr)/1.5 sociala kostn=264 kr
 • Nettolöneeffekt vid 30% beskattning: (bruttolönavdrag 264*0,7) +(förmån 219*0,3)=251 kr/mån netto
  för den anställde.
 • Om bruttolöneavdrag inte önskas kan företaget välja att göra upplägget med nettolöneavdrag och då beräknas inget
  förmånsvärde.
 • När avtalstiden löpt ut, dvs efter 36 månader ska företaget lösa ut cykeln till restvärde, rekommenderat 20-30% av
  köpesumman och företaget är då ägare till cykeln. Företaget kan låta den anställde fortsätta nyttja cykeln med
  förmån alt. sälja den till marknadsvärde.

Fördelen med att samarbeta med Merida är

Kvalitet

En av världens största tillverkare utav kvalitetscyklar

Finansiering

Goda finansieringslösningar för ditt företag

Montering

Montering och service via utvald butik

N

Smidig hantering

Smidig hantering utav förmånsuträkning och administration

Vi reserverar oss från eventuella feltryck samt uppmanar företag att alltid stämma av uträkningar med sin revisor/skatteverket.


Läs skatteverkets regler här

Varumärket Merida

Merida Sverige AB startade upp sin verksamhet i november 2009 med kontor i Göteborg. Varumärket Merida har funnits i Sverige sedan 90-talet men har från 2010 haft en stark tillväxt och är i dag ett av Sveriges snabbast växande cykelmärken. Merida Sverige är ett dotterbolag till koncernen Stians Sport AS i Norge. Stians Sport har varit verksamt i cykelbranschen sedan 1976 och 1987 blev man den första Merida distributören i hela världen. 25 år senare är Merida närmast världsomspännande och märket finns i över 80 länder. Merida Sverige är tillsammans med Stians Sport den största av alla Meridadistributörer med över 100000 sålda cyklar årligen. Cykelfabriken Merida grundades på Taiwan redan 1972 och är idag världens näst största cykeltillverkare, och utmärker sig i branschen då det är ovanligt att ett märke äger och producerar i egna fabriker så som Merida gör.

 

För mer information kontakta oss:
mail: personalcykel@merida.se
Tel: 031-742 85 69