25% tillbaka vid köp av ny elcykel!

*Alla pengar till 2018 års elcykelbidrag är nu utdelade. Du kan ansöka om bidrag för 2019 men Naturvårdsverket kan varken behandla ansökan eller betala ut några pengar innan en ny budget för 2019 fastslagits. Om det i 2019 års budget inte anslås pengar till bidrag för elfordon, kommer du som ansökt att få ett avslagsbeslut.

Vad är Elcykelbidraget?
Elcykelbidraget, även kallat Elfordonspremie, innebär att du får tillbaka 25% av inköpspriset på din nyinköpta elcykel, men maximalt 10 000 kr. Så köper du en Merida elcykel för 40 000 kr kan du få 10 000 kr tillbaka. Det verkliga priset blir således bara 30 000 kr, och du har fått 25% rabatt!

Varför?
Regeringen vill öka omställningen till elektriska fordon och minska förbrukningen av fossila bränslen. De vill värna om miljön och har insett att våra kommunikationsmönster måste ändras. Tex att fler väljer elcykel istället för bilen, när vi pendlar till arbetet.

När börjar det gälla?
Elcykelpremien ligger som en del i regeringens budgetproposition från 20 sept 2017. Alla inköp från och med det datumet kan ges premie, vilket betlas ut retroaktivt.

Vilka kan nyttja Elcykelpremien?
Det gäller för alla privatpersoner som är över 18 år och som köpt eller köper en elcykel. (Hobby- och leksaksfordon är inte berättigade).

Hur får jag tillbaka mina pengar?
Naturvårdsverket kommer ansvara för utbetalningar av bonusen. Bidragsförordningen planeras träda i kraft 1 jan 2018, men det kan ta en bit inpå våren 2018 innan pengarna betalas ut. Spara kvitto med ramnummer som underlag. Läs mer på https://www.naturvardsverket.se/

Hur många kan ta del av bonusen? 
Regeringen satsar 350 milj kr/år, under en treårsperiod, och varje person kan få upp till 10 000 kr i bonus. Det räcker till många cyklar!

 

Information om bidraget finns även här: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Bidrag-for-kop-av-elcykel-eller-elmoped/

Så fungerar premien
  • Bidraget ska motsvara 25 procent av inköpspriset inklusive moms.
  • Maxbeloppet är 10 000 kronor.
  • Bidraget gäller retroaktivt från och med den 20 september 2017
  • Förordningen träder i kraft 1 januari 2018, och omfattar elfordon som säljs från 20 september 2017. Därför är det viktigt att spara kvitto. Men det kan ta en bit in på våren innan man kan räkna med att få en premie utbetald.
  • På kvittot måste det fordon som du tänker söka en premie för att kunna identifieras, till exempel med ett ramnummer, registreringsnummer eller annat ID-nummer
  • Det är sedan Naturvårdsverket ska ansvara för utbetalningen av bidraget