Elcykeln är Årets Julklapp

För trettionde året i rad har HUI utsett Årets Julklapp i Sverige, i år föll valet på Elcykeln. Frågan är om valet någonsin har varit lika passande? På ett självklart sätt berör elcykeln 3 av vår samtids stora frågor: Urbanisering, Oron över klimatförändringen samt intresset för hälsa och välbefinnande.

 − Elcykeln når en allt större publik. Den avlastar bil- och kollektivtrafik och kanske kan växla upp utvecklingen mot smartare städer, säger Jonas Arnberg, VD på HUI Research.

Och motiveringen återger just det: Årets julklapp 2017 – Elcykeln – speglar de svenska konsumenternas ökande klimatmedvetenhet, vilja att ta hand om sin hälsa samt att vara fri, flexibel och stundtals bekväm.

Årets julklapp är en analys av rådande samhällstrender och en spegling av svenskarnas aktuella och/eller framtida konsumentbeteenden, den skall också vara en nyhet, representera den tid vi lever i och dessutom vara en storsäljare: En beskrivning som Elcykeln verkligen passar in på.

− Elcykeln har just nu stark vind i ryggen. Klimatoro, hälsotrend och regeringens premie gör den till en given årets julklapp, fortsätter Jonas Arnberg.

Försäljningen av elcyklar i Sverige är redan på uppåtgående men med regeringens nya Elcykelpremie (läs mer om den här (länka artikel) spås utveckling gå ännu fortare. Och vi på Merida har ett större sortiment än någonsin, speciellt av kvalitetsmodeller och av Elmountainbike som är nästa stora Elcykelområde.

Elcykeln har på kort tid gått från att vara en exklusiv vara till att nå en bred målgrupp. Människor ges möjlighet att enklare än tidigare susa förbi storstadens bilköer, bemästra småstadens backar, trotsa slätternas motvind eller ta ut hunden på långtur i skogen. Elcykeln är en detaljhandelsprodukt som har stor potential att på djupet förändra samhällets infrastruktur och människors beteenden.

Elcykelbidraget - få 25 % tillbaka
  • Bidraget ska motsvara 25 procent av inköpspriset inklusive moms.
  • Maxbeloppet är 10 000 kronor.
  • Bidraget gäller retroaktivt från och med den 20 september 2017
  • Förordningen träder i kraft 1 januari 2018, och omfattar elfordon som säljs från 20 september 2017. Därför är det viktigt att spara kvitto. Men det kan ta en bit in på våren innan man kan räkna med att få en premie utbetald.
  • På kvittot måste det fordon som du tänker söka en premie för att kunna identifieras, till exempel med ett ramnummer, registreringsnummer eller annat ID-nummer
  • Det är sedan Naturvårdsverket ska ansvara för utbetalningen av bidraget