Garanti, retur och reklamation

Returnering av varor
Du får självklart titta, känna på och undersöka varan. Tänk då på att hantera varan varsamt och endast i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa varans art, egenskaper och funktion. En vägledning är att du får hantera varan som du skulle få ha gjort i butik. Om du hanterat varan utöver vad som är tillåtet eller om någon del av varan saknas är du ansvarig för varans minskade värde och vi förbehåller oss rätten att vid återbetalningen göra avdrag för värdeminskningen.

Innan en vara returneras till oss eller till en av våra utlämningsbutiker skall vi ha erhållit information om att du önskar utnyttja ångerrätten, du kommer då att motta en returfraktsedel. För att underlätta hanteringen ber vi dig att använda det ångerformulär som medföljer orderbekräftelsen och som du även finner på vår hemsida.

Varan som returneras ska vara komplett, vilket innebär att alla delar, tillbehör, bruksanvisningar m.m. ska återsändas till oss. Varan bör skickas tillbaka med eventuell originalkartong. Vi ber dig att notera att många varor är känsliga produkter och att originalemballage i många fall behöver användas för att kunna återsända varan. Vid retur av fitness så skall den pall som medföljde vid leverans användas.

Vänligen spara alltid följesedeln tills returen är avklarad.

Reklamation
Efter mottagandet av leveransen bör du snarast undersöka om leveransen motsvarar vad du beställt. Kontrollera även att produkt(er) inte blivit skadade under transport eller att produkt(er) uppvisar fel eller att något saknas.

Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till Merida Sverige AB ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts (2mån). Du har enligt gällande konsumentskyddslagstiftning 3 års reklamationsrätt på varor köpta på meridastore.se.

Om produkt(er) uppvisar fel eller skada kan du efter omständigheten kräva rättning av felet och/eller omleverans och/eller prisavdrag och/eller hävning av köp. Merida Sverige AB har rätt att i första hand avhjälpa felet genom reparation eller vidta omleverans.

Vi rekommenderar av bevishänsyn att all reklamation sker till oss skriftligen. Använd gärna vårt reklamationsschemahttps://www.merida.se/kundcenter/retur-reklamationsschema. Alla returleveranser i samband med reklamation skall först avtalas med kundtjänst. Vid reklamation av cykel, skall varan återlämnas till utlämningsstället, efter kontakt med Merida Sverige AB, och reklamationen kommer att behandlas i butiken.

Garanti/service
Hur du sköter och vårdar dina köpta varor är avgörande för varans livslängd. Cyklar bör ha återkommande serviceintervaller. För service på cyklar hänvisar vi till det upplägg som vald utlämningsbutik tillhandahåller.

Vi ger två års garanti på alla våra varor. Vi ger livstidsgaranti på alla Merida cykelramar.